Poprzedni Duchowni naszej Parafii

PROBOSZCZOWIE

Ks. Adam Wiśniewski
salezjanin od 1974r.

ks. Tadeusz Pater
salezjanin od 1984 do 1989r.

ks. Francieszek Molski od 1.10.1989r.
do czerwca 1999r.
WIKARIUSZE

ś.p. ks. Andrzej Bawaj
od 30.06.1992r.
do 27.06.1994r

Ks. Ireneusz Wójs 28.06.1994r.
do 22.06.1998r.

Ks. Jerzy Adamczewski 28.06.1994r.
do 1996r.

Ks. Dariusz Siuta 22.06.1998r.
do czerwieca 1999r.

Ks. Adam Otwinowski od czerwieca 1999r.
do 24.06.2001r.

Ks. Remigiusz Bernasiewicz
25.06.2001r.do 27.06.2004r.

Ks. Janusz Wilk od lipieca 2004r.
do sierpień 2008 r.

Ks. Tomasz Czernik Rezydent od marca 2004r. do czerwca 2008r.

Ks. Stanisław Zaremba od sierpienia 2008r. do czerwca 2010r.

Ks. Krzysztof Paszkiewicz od czerwieca 2010r. do września 2012r.

Ks. Piotr Sikorski
od grudnia 2012r. do listopada 2013r.

Ks. Piotr Frodyma
od sierpnia 2008r. do czerwca 2015r.


Ks.Krzysztof od sierpnia 2015r.do lipca 2022r.

..::STRONA GŁÓWNA::..